Những tay bài khởi đầu tốt nhất và tệ nhất trong Short Deck

Short Deck, hay 6+ (Six Plus), là một dạng poker ngày càng phổ biến được lấy cảm hứng từ Texas Hold’em. Nó sử dụng một bộ bài rút gọn chỉ có 36 lá vì tất cả các lá bài có giá thấp hơn 6 đều bị loại bỏ. Và như dự đoán, điều này ảnh hưởng lớn đến chiến lược lựa chọn tay bài khởi đầu so với phiên bản người anh em Texas Hold’em của nó.

Nếu bạn mới bắt đầu học cách chơi poker short deck, bạn sẽ cần biết về những tay bài khởi đầu tốt nhất và tệ nhất. Đó chính là nội dung mà bài viết này sẽ đề cập đến.

Các tay bài khởi đầu tốt nhất trong Short Deck Hold’Em

Có một điểm chính về Short Deck Hold’em mà ảnh hưởng lớn đến chiến lược lựa chọn tay bài khởi đầu của bạn. Bạn cần hiểu rõ điều này trước khi ngồi xuống bàn chơi, nếu không, bạn sẽ có nguy cơ mất tiền. Đó là về giá trị khởi đầu của tay bài, nó được tập hợp chặt chẽ hơn nhiều so với Texas Hold’em.

Cùng xem các ví dụ sau đây về các kết hợp tay bài khởi đầu trong Short Deck, so với phiên bản Texas Hold’em của chúng.

Tay bài 1 Tay bài 2 Texas Hold’em Short Deck
A♠️ A♦️ 10♥ 10♣ 80% – 20% 69% – 30%
A♦️ Q♦️ Q♣ J♣ 69% – 29% 58% – 37%
J♠️ J♦️ A♥ 10♥ 67% – 32% 62% – 38%
A♥ K♣ J♠️ 10♠️ 59% – 40% 50% – 49%
8♣ 8♠️ A♦️ Q♦️ 52% – 47% 44% – 55%

Chúng tôi đã làm tròn phần trăm để bạn dễ nhìn, nhưng thông điệp cũng rất rõ ràng. Như bạn có thể thấy, các tình huống phổ biến trong Hold’em hoàn toàn khác so với các tình huống tương tự trong Short Deck.

Ví dụ, một đôi bài trung bình yếu đối mặt với hai lá bài cao cùng chất là một trò chơi được yêu thích nhất trong trò chơi Hold’em thông thường. Nhưng trong Short Deck, bạn thực sự sẽ ở vị thế mạnh hơn nhiều khi nắm giữ các lá bài cao. Trong khi những tay bài mà dường như sẽ bị đánh bại trong Hold’em lại gần nhau hơn trong Six Plus, ví dụ như các đôi bài cao hoặc các tay bài vượt trội.

Các tay bài khởi đầu cao cấp

Chúng ta đã thấy rõ ràng rằng kích thước bộ bài nhỏ hơn dẫn đến giá trị khởi đầu của bộ bài sẽ chặt chẽ hơn nhiều. Trong thực tế, trước một bộ bài ngẫu nhiên trong Short Deck, chỉ có 7 kết hợp lá bài có khả năng chiến thắng cao hơn 60%.

Do đó, rất ít tay bài khởi đầu trong Short Deck thực sự có thể được xem xét là cao cấp (premium). Những người chơi hàng đầu trong trò chơi này thường đồng thuận rằng các lá Át, các lá K, và A-K đồng chất thuộc loại này, ngoài ra không có loại nào khác.

Đôi bài (Pocket Pair)

cặp bài trong cả Short Deck và Texas Hold’em so với 14% tốt nhất của bộ bài khởi đầu.

Trong khi trong Hold’em truyền thống, bạn có thể có đôi Q và có thể có đôi J trong danh mục tay bài khởi đầu cao cấp, nhưng điều này lại hoàn toàn không đúng với Six Plus.

Bảng dưới đây mô tả cách tất cả các đôi bài trong cả Short Deck và Texas Hold’em so với 14% số tay bài khởi đầu tốt nhất.

Đôi bài Short Deck Texas Hold’em
A-A 74% 85%
K-K 61% 74%
Q-Q 55% 68%
J-J 49% 63%
10-10 45% 58%
9-9 40% 54%
8-8 37% 51%
7-7 35% 48%
6-6 33% 45%

Nếu đôi K chỉ thắng trong phạm vi này 61% thời gian, thì không có cách nào đôi Q và các giá trị thấp hơn có thể được xếp vào danh mục tay bài khởi đầu cao cấp.

Các tay bài mạnh khác

Các tay bài khởi đầu trong Short Deck nằm trong phạm vi tiếp theo bao gồm những lá bài sau đây:

  • Q-Q, J-J, và 10-10;
  • A-K không cùng chất;
  • A-Q cùng chất và A-J cùng chất;
  • K-Q cùng chất.

So với cùng phạm vi tốt nhất là 14%, dưới đây là những tay bài này.

Tay bài Khả năng chiến thắng
Q-Q 57%
A-K không cùng chất 55%
J-J 53%
A-Q cùng chất 53%
10-10 49%
A-J cùng chất 49%
K-Q cùng chất 48%

Các tay bài tốt nhất khác

Các tay bài khởi đầu hạng trung trong Short Deck Hold’em như sau:

  • A-Q không cùng chất;
  • A-10, K-J, Q-J, và J-10 cùng chất;
  • 9-9.

Đôi 9 sẽ đứng đầu trong phạm vi này khoảng 44% thời gian, trong khi A-Q không cùng chất sẽ thắng trong khoảng 51% trường hợp. Bốn tay bài cùng chất sẽ thắng từ 45% đến 47% thời gian.

Các tay bài khởi đầu tệ nhất trong Short Deck

Vậy là bây giờ chúng ta đã biết được những tay bài khởi đầu tốt nhất trong trò chơi Short Deck Hold’em. Và chúng ta đã thấy những tay bài này khác biệt đến mức nào so với Texas Hold’em. Vậy còn những tay bài khởi đầu tệ nhất là gì?

Chúng ta đều biết rằng 7-2 không cùng chất là tay bài tệ nhất trong Hold’em. Nhưng tất nhiên, Short Deck không sử dụng bất kỳ lá bài nào thấp hơn 6. Vì vậy, tay bài tệ tương đương có lẽ là J-6 không cùng chất. Nó sẽ không thể tạo thành một sảnh hay một thùng, hơn nữa, nó còn chứa lá bài thấp nhất.

Trong phạm vi tốt nhất là 14%, J-6 không cùng chất chỉ chiến thắng 30% thời gian. Q-6 không cùng chất cũng có khả năng chiến thắng tương đương vậy, nhưng tốt hơn một chút.

Dưới đây là bảng so sánh những tay bài tệ nhất.

Tay bài Khả năng chiến thắng
J-6 không cùng chất 30%
Q-6 không cùng chất 30%
7-6 không cùng chất 31%
T-6 không cùng chất 32%
K-6 không cùng chất 32%
8-6 không cùng chất 33%
9-6 không cùng chất 33%
J-6 không cùng chất 33%
Q-6 không cùng chất 33%
6-6 không cùng chất 33%

Kết luận

Một sai lầm phổ biến mà người mới bắt đầu thường mắc phải khi chuyển từ Texas Hold’em sang chơi Short Deck là đánh giá quá cao cho tay bài của họ. Một tay bài khởi đầu tốt trong Hold’em không có nghĩa là nó cũng là tay bài khởi đầu tốt trong Six Plus.

Bây giờ bạn đã hiểu rõ về những tay bài khởi đầu tốt nhất và tệ nhất trong Short Deck, vậy là bạn đã sẵn sàng tham gia vào các bàn chơi! Hãy đăng ký tại THIENDUONGTROCHOI ngay hôm nay để chơi miễn phí và tham gia với mức cược chỉ từ $0,02 mỗi ván.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *